Atsaucies un ziedo Latvijas Orientēšanās federācijai

Latvijas Orientēšanās federācija aicina ziedot vairākiem attīstības projektiem. Esi atsaucīgs, izvēlies to, kuru visvairāk gribi atbalstīt, un ziedojumu sevis izvēlētā apmērā ziedo tiešsaistē vai pārskaiti uz LOF kontu. Arī dažiem eiro ir nozīme!

Visos šajos projektos tiek ieguldīts daudz brīvprātīgā darba, tomēr ir izmaksas, kuras bez orientieristu saimes atbalsta ir grūti nosegt. Varbūt vari palīdzēt kā citādi (ieguldot savu darbu, palīdzot ar transportu utt)?

Atbalstāmie projekti:

Lai būtu iespēja rīkot  orientēšanās treniņus arī turpmāk, aicinām atbalstīt Latvijas Orientēšanās federāciju!

Lai veicinātu izlašu dalībnieku un kandidātu izaugsmi, vairākas reizes gadā tiek organizētas izlašu nometnes, kur dalībniekiem 2-3 dienu garumā ir iespēja apgūt jaunas prasmes un augt tiešām izaicinošā un motivējošā atmosfērā.

Izlašu treneru vadībā tiek izvērtēts progress un nosprausti jauni mērķi.

Finansējums paredzēts balvu fondam. Par projektu apraksts pieejams http://filmas.lof.lv/

Orientēšanās sportam Latvijā ir senas tradīcijas. Sporta aizsākums meklējams pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados Latvijas armijā rīkotajās militāro patruļu sacensībās. Kopš tiem laikiem orientēšanās pieredzējusi ievērojamas pārmaiņas sacensību noteikumos, kartogrāfijā un tehnoloģijās. Grāmatā tiks meklētas atbildes jautājumiem: Kas ir orientēšanās, orientēšanās burvība un dzīvesziņa. Grāmatā tiks veltītas nodaļas orientēšanās sporta vēsturei, personībām, sapņiem, izaugsmei, meistarībai, sasniegumiem un nākotnes attīstībai. Grāmatā tiks publicētas unikālas fotogrāfijas, kartes un citas dokumentālas liecības. Grāmata iecerēta kā unikāls, enciklopēdisks krājums. Grāmatas saturu veido autoru kolektīvs Gunāra Dukštes vadībā. Aicinām atbalstīt grāmatas sagatavošanu un izdošanu. No jūsu līdzdalības atkarīgs grāmatas apjoms un kvalitāte.Jūsu ziedojums

Maksāšanas veids:

Ziedotājs:

vārds, e-pasts nav obligāti jānorāda
Ja jums vajag nodokļu atlaidi!
fiziskās personas - iekšzemes nodokļu maksātāja (rezidenta) - kods nodokļu maksātāju reģistrā (personas kods), vārds un uzvārds;
-
fiziskās personas - ārvalstu nodokļu maksātāja (nerezidenta) - vārds, uzvārds, personas identifikācijas kods un valsts nosaukums.
Ja jums vajag nodokļu atlaidi!
Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas kods nodokļu maksātāju reģistrā un nosaukums; Ārvalsts juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs;

Ziedojuma summa:

Ziedojuma mērķis:Jūs varat pārskaitīt ziedojumu uz LOF kontu.

Maksājumā lūdzu norādiet, kuram projektam nauda paredzēta.

LOF konta rekvizīti:

Latvijas Orientēšanās federācija,
Reģ.Nr.: 40008021960
Banka: Luminor bank
SWIFT: RIKO LV 2X
IBAN: LV14RIKO0002013111372